برای كنترل NODE ها دو مسیر پروفیباس شامل

 1- مسیر I/O  

2- مسیر DRIVE 

 تعبیه شده است كه در ذیل دلایل وقوع فالت در مسیر پروفیباس كه به اختصار  BUSF   نام دارد بیان میگردد .

ذكر این نكته ضروری است كه BUSF  در مسیر DRIVE با فالت F030 روی اینورتر ها ، در مسیر I/O با روشن شدن چراغ  BUSF روی IM151 در PN ها و ET200B در كنسول ها  و در نهایت بصورت BUSF1 و BUSF2 بر روی CPU قابل مشاهده می باشد .

 

BUSF     (حالت اول) : این فالت كه با چشمك زدن چراغ BUSF1 یا BUSF2 بر روی CPU قابل تشخیص می باشد  در صورتی بروز مینماید كه ایرادی در مسیر پروفیباس وجود نداشته باشد اما تغذیه یكی از NODE ها قطع باشد. این فالت با EXTF همراه میگردد . در چنین مواردی بهترین روش،  بررسی مسیر پروفیباس از روی نقشه و وارد مدار كردن node مذكور (مثلا ON نمودن ایزولاتور اینورتر) می باشد . در چنین مواردی صرفا NODE مذكور فاقد عملكرد خواهد بود و در عملكرد سایر تجهیزات تاثیری نخواهد داشت .

BUSF    (حالت دوم):در این حالت نیز چراغ BUSF مربوط به CPU همان وضعیت حالت اول را دارا می باشد با این تفاوت كه بر روی  ET200 ها BUSF  ، بر روی اینور تر ها F030 دایم  و بر روی CPU بصورت BUSF چشمك زن نمایان میگردد كه ناشی از  TERMINATE  شدن یك NODE كه در ابتدا یا وسط مسیر قرار دارد بروز مینماید كه باعث بروز فالت و قطع شدن ارتباط از آن NODE به بعد میگردد در این حالت بر روی  ET200 ها BUSF دایم  و بر روی CPU بصورت BUSF چشمك زن نمایان میگردد .در چنین مواردی نیز بررسی مسیر از روی نقشه (OP ) بهترین فعالیت محسوب میگردد. ( بر روی سوكت دو حالت ON و OFF وجود دارد كه به حالت ON آن TERMINATE گویند)

BUSF   (حالت سوم) : سخت ترین شرایط ، BUSF  ناشی از LOSS CONNECTION در مسیر بوده و امكان وقوع آن در هر قسمت از مسیر وجود دارد به عبارت دیگر با توجه به اینكه مسیر پروفیباس یك مسیر سری تلقی میگردد بروز ایراد در هریك از NODE ها مسیر را تحت تاثیر قرار می دهد . در این شرایط CPU بصورت چشمك زن سریع نمایان می شود .

نكته : (برای مشاهده چنین حالتی میتوان سوكت روی CPU در مسیر I/O را مابین حالت ON و OFF قرار داد )

در صورت بروز فالت BUSF (در اینورتر ها بافالت F030 نمایان میگردد ) دو گزینه وجود دارد : در صورتی كه فالت با فاصله زمانی طولانی بروز نمود (با ریست تابلو مرتفع گردد) نوع LOSS CONNECTION سطحی بوده و لازم است در اولین روز تعطیل بررسی كامل بر روی كابل (شامل ظاهر كابل ، شیلد كابل و ..) ، سوكت (شامل بررسی پین های سوكت و ....) ،  كانكتور اینورتر و.. انجام شود . در صورتی كه BUSF به صورت مداوم نمایان گردد نوع LOSS CONNECTION حاد می باشد و در چنین مواردی تنها روش سریع رفع TERMINATE نمودن NOD ها از ابتدا مسیر و وارد مدار نمودن تدریجی NODE ها می باشد. به عبارت دیگر مطابق نقشه از اولین NODE  آغاز و آن را TERMINATE مینمایم بدین ترتیب سایر NODE های ما بعد تجهیز مذكور  از مدار خارج میگردد .  در صورت عدم مشاهده مشكل ، دومین NODE وارد سیستم میگردد و این موضوع تا آخرین NODE ادامه می یابد . در چنین موردی احتمال بیشتر با عدم عملكرد مناسب سوكت پروفیباس و نامناسب بودن شرایط شیلد كابل در داخل سوكت می باشد . توضیح اینكه كابل پروفیباس نوعی كابل مفتولی تلقی میگردد از اینرو شكستگی و قطع بودن قسمت كانكشن كابل در داخل سوكت دور از انتظار نمی باشد و امكان قطع آن در قسمت ورود و خروج سوكت وجود دارد ضمن اینكه با توجه به ساختار كابل پروفیباس ، با احتمال بسیار كمتر امكان بروز قطعی در مسیر كابل نیز وجود دارد .  ذكر این نكته ضروری است كه پس از انجام اصلاحات مذكور در موارد نادر امكان ایراد در ساختار NODE ها نیز وجود دارد به عنوان مثال در صورت مشاهده قطع و وصل لحظه ای OP37 امكان وجود مشكل در پورت آن نیز وجود دارد . این مورد در CCP8.4+OP37 مشاهده شده است . توجه به این نكته ضروری است كه بروز ایراد در مسیر I/O سبب ایجاد مشكل در مسیر DRIVE نیز خواهد شد .        

BUSF به همراه SF (حالت چهارم)  :در مواردی كه BUSF به همراه SF بروز می نماید لازم است ابتدا SF بررسی گردد . توضیح اینكه وقوع سیستم فالت SF اكثرا ناشی از ایراد در سخت افزار می باشد (موارد نرم افزاری نیز سبب بروز سیستم فالت میگردند كه به آن اشاره نمی شود ) به عنوان مثال این ایراد در یك PN  می تواند در استارتر ، پایه استارتر ، كارت های DI/DO و ... باشد كه به تبع آن وقوع SF با BUSF چشمك زن همراه میگردد .

در چنین مواردی تست سخت افزار و  تعویض سخت افزار معیوب بهترین گزینه می باشد . بدیهی است با رفع SF از تجهیز ، BUSF نیز ازبین خواهد رفت .