تستر کابل شبکه مدل TES-46

آشنایی با مشخصات تستر شبكه( Tes-46 lan cable meter)


مشخصات:
توانایی نشان دادن مشکلات اتصالات سیم ها از قبیل:باز بودن,کوتاهی,برگرداندن,ضربدری


تعیین محل کردن سیم ها ,اتصال ها (مساحت برای باز یا کوتاه بودن سیم ها)


اندازه گیری طول کابل از 1 تا 350

m
توانایی شناسایی 8 نوع مختلف کابل و مشخص نمودن آنها
مشخصات فنی


صفحه نمایش:2 خطه مشخصات صفحه نمایش


متصل کننده:RJ45,BNC
طبقه بندی:3 CAT , 4 CAT ,5 CAT , کالیبراتور مصرف کننده
رزولوشن:
Ft 100/M 100˂ft 5/0/M 5/0Ft 100/M 100˃ft 1/M 1 دقت:(ft 3 +%5)±/(M 1+%5)±