سایر اجزای شبكه PROFIBUS

 

سایز اجزای مهم شبكه PROFIBUS با تقسیم بندی بر حسب روش انتقال بشرح زیر مبباشد كه به نمونه استفاده شده در سالن رنگ اشاره میگردد:

 

 

 

اجزای شبكه RS485

 

در این روش انتقال سیگنال بصورت الكتریكی است . كابل ، كانكتور، ریپیتر ، از عمده اجزای این شبكه محسوب میگردند.

 

 

كابل شبكه RS485

 

كابل مسی در شبكه PROFIBUS یك كابل دو رشته شیلدار یا STP است. امروزه كابل های متنوعی توسط سازندگان مختلف جهت استفاده در شبكه PROFIBUS عرضه می شود برخی از این كابلها ویژگی های خاص دارند در مقابل آتش سوزی یا تماس با مواد شیمیائی مقاوم تر هستند بسته به كاربرد باید كابل مورد نظر را انتخاب نمود.

 

كانكتور RS485

 

كانكتورهای PROFIBUS بصورت 9 پین MALE بوده و دارای انواع مختلف هستند كه كاربرد آنها متفاوت است بیشتر این كانكتورها دارای ترمینیتور هستند و سوئیچی روی آنها برای ON/OFF كردن ترمینیتور وجود دارد . برخی از انواع این كانكتورها پورتی در پشت دارند كه میتوان به آن PG یا PC را نیز متصل نمود.

 

ریپیتر RS485

موارد استفاده از ریپیتر :

 

·                     وقتی بیش از 32 NODE روی شبكه PROFIBUS داشته باشیم .

·              وقتی نیاز باشد سگمنت های باس از یكدیگر بصورت الكتریكی ایزوله شوند.

·                    وقتی تعداد NODE ها كمتر از 32 ولی طول كابل به حد ماكزیمم تعیین شده زیر رسیده باشد .

 

 

 

 

مهم :سرعت انتقال دیتا كه باید برای تمام عناصر شبكه یكسان انتخاب شود برای ریپیتر با سوئیچی كه روی آن تعبیه شده بین 9.6 KBPS تا 12 MBPS قابل انتخاب است.

 

لازم بذكر است در محل اتصال هر سگمنت به ریپیتر یك ترمینیتور وجود دارد كه با توجه به توپولوژی مورد نظر باید آنها را ON یا OFF نمود.