·  نكاتی در خصوص تعمیرات  و راه اندازی

 

soft start

 

·         تنها حفاظتی كه از طرف استفاده كننده برای دستگاه لازم است، زمین(ارت)

كردن سیستم و نیز قراردادن كلید فیوز در ورودیهای سه فاز می باشد. سایر

 حفاظتهای لازم برای دستگاه معمولا  پیش بینی شده است. بنابراین نیاز به

قراردادن هیچ گونه سیستم حفاظتی در ورودی و خروجی دستگاه نمی باشد.

·         برای حفاظت بیشتر در برابر برق گرفتگی و ایزولاسیون قسمت فرمانهای

كنترلی از سیستم قدرت می‌توانید از یك ترانسفورمر ایزوله مطابق با نقشه‌های

توصیه شده در جزوه استفاده نمائید.

·         این دستگاه باید توسط یك تكنسین برق، آشنا به ساختمان و عملیات دستگاه،

 نصب، تنظیم، تعمیر و نگهداری شود.

·         قبل از تعمیر، سرویس و تنظیم سخت افزاری، دستگاه را خاموش كرده و

 برق ورودی سه فاز را قطع نمائید.

·         هنگام سرویس یا تنظیم، دستگاه را روی یك صفحه عایق قرار دهید.

·         دستگاه را ابتدا توسط یك موتور بی بار راه اندازی نمائید و پس از كسب

مهارت كافی جهت كار با دستگاه و تنظیم پارامترهای آن، دستگاه را زیر بار

 قرار دهید.

·         وقتی دستگاه زیر بار قرار دارد، از تغییر پارامترهایی كه با آنها آشنایی

ندارید جداً اجتناب كنید.

·         هیچگاه با قطع و وصل برق ورودی دستگاه، موتور را خاموش و روشن

 نكنید.

start  برای راه‌اندازی نرم موتورهای القایی طراحی و ساخته شده اند. این

راه‌اندازها با اعمال تدریجی ولتاژ به موتور، جریان راه‌اندازی موتور را كه

معمولاً تا چندین برابر جریان نامی موتور است، كاهش داده و موتور را

بصورت نرم راه‌اندازی می‌نمایند، بطوریكه در هنگام راه‌اندازی موتور،

هیچگونه فشاری بر موتور و شبكه برق كارخانه وارد نمی‌شود. پس از

راه‌اندازی موتور نیز وظیفه حفاظت از موتور بر عهده راه‌انداز می‌باشد. و هر

 گونه اشكال ناشی از اتصال كوتاه، اضافه بار، اضافه جریان و اضافه حرارت

موتور دائماً توسط راه‌انداز كنترل شده و در صورت پدید آمدن اشكال در كار

 موتور، فوراً ولتاژ خروجی قطع شده و موتور متوقف می‌شود. همچنین این

راه‌اندازها قادر به توقف نرم موتور نیز می‌باشند و در صورت لزوم با فعال

كردن سیستم ترمز راه‌انداز می‌توان با استفاده از ترمز، دور موتور را با شیب

قابل تنظیم كاهش داد و موتور ر متوقف كرد.